Regulamin

Regulamin

Serwis bon-on.pl jest prowadzony przez MS Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w 02-691 Warszawa, ul. Obrzeżna 5 d / 64, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ​Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387558, NIP: 5213605126, Regon: 142958115.

 1. Niniejszy dokument jest regulaminem określającym zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu bon-on.pl. Serwis bon-on.pl należy interpretować jako stronę internetową www.bon-on.pl oraz wszystkie jej podstrony.
 2. Założeniem serwisu jest gromadzenie i przekazywanie informacji o aktualnych kodach promocyjnych, wyprzedażach oraz innego rodzaju promocjach zamieszczonych w serwisie bon-on.pl oraz oferowanych przez niezwiązanych z serwisem sprzedawców i pełnienie funkcji pośrednika w początkowym etapie ewentualnej transakcji między kupującym a sprzedającym. W przypadku dojścia do transakcji serwis bon-on.pl nie występuje w żadnej roli w stosunku do stron bezpośrednio zainteresowanych (tj. sprzedającego i kupującego).
 3. Zamieszczane na serwisie kody rabatowe i inne informacje dotyczące promocji, rabatów i zniżek pochodzą od stron świadczących prezentowane usługi. Pozyskiwane są one bezpośrednio od nich, z ich stron internetowych jak i przez podmioty pośredniczące.
 4. Informacje umieszczane na serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa. Serwis bon-on.pl nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności między rzeczywistymi promocjami a informacjami dotyczącymi tych promocji pozyskanymi przez bon-on.pl. Serwis nie ponosi również odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych pod wpływem treści zawartych na niniejszym serwisie.
 5. Dostęp do serwisu jest bezpłatny. Jest również otwarty dla wszystkich akceptujących zapisy niniejszego Regulaminu oraz zapisy zawarte w Polityce Prywatności. Korzystanie z usług oferowanych przez serwis bon-on.pl jest równoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 6. Bon-on.pl umożliwia subskrypcję newsletterów, które użytkownicy serwisu bon-on.pl otrzymują na podanego przez nich maila. Z rzeczonej subskrypcji można zrezygnować klikając odpowiedni link umieszczony w newsletterach.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo gromadzenia i analizowania danych osobowych użytkowników w zakresie określonym w Polityce Prywatności. Działania z tego zakresu przeprowadzane są w zgodzie z treścią Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883).
 8. Wszystkie loga, znaki towarowe, nazwy firm pojawiają się na serwisie wyłącznie w celach promocyjno – informacyjnych i nie są one własnością serwisu.
 9. Bon-on.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie usług przedstawionych w treściach zamieszczonych na serwisie. Usługi, produkty i świadczenia prezentowane na bon-on.pl oferowane są przez odpowiednie firmy, oznaczone w treści wpisów i to one mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za ewentualnie problemy związane z realizacją usług.
 10. W przypadku braku zgody na umieszczenia w serwisie bon-on.pl jakichkolwiek treści (np. znaków towarowych, informacji o rabatach) należy zwrócić się do Bon-on.pl z odpowiednim wnioskiem a należyte działania zostaną podjęte.
 11. Bon-on.pl zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i Polityki Prywatności. Informacje o takich zmianach zostaną zamieszczone na serwisie bon-on.pl.
 12. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest lub staje się nieważnym, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Jeżeli określone postanowienie nie mogło zostać zawarte, zostanie ustalone kolejne, które będzie odpowiadać zarówno klientowi jak i firmie.
 13. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wady techniczne, w szczególności w zakresie stałej i nieprzerwanej dostępności strony internetowej lub prawidłowego odtworzenia treści wprowadzonych przez użytkownika.